• Har du fylt 16 år kan du delta på leir i Norge.
  • Har du fylt 18 år kan du delta på leir i Europa, Australia, USA og deler av Asia.
  • Har du fylt 20 år kan du delta på leir i Afrika, Latin-Amerika og andre deler av Asia.
  • De er som regel ingen øvre aldersgrense, ta kontakt hvis du er i tvil.
  • Det kreves ingen spesielle yrkeskunnskaper. Engelsk er leirspråket på de fleste leirer, men noen leirer krever også andre språkkunnskaper.
  • Deltakere med funksjonshemming og foreldre med barn er også velkommen på leir der dette er praktisk mulig. Mer informasjon om dette får du på Internasjonal Dugnads kontor.
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com