Leirprogram for sommersesongen legges ut hvert år i februar/mars og oppdateres fortløpende på www.workcamps.info. Les nøye igjennom all praktisk informasjon før du fyller ut søknadsskjemaet.

 • Hver leir varer fra 2-3 uker. Arbeidstype- og mengde varier fra leir til leir.
 • Det arrangeres ca 800 leirer hvert år, du finner leirer i alle verdensdeler
 • Reisen til og fra leirstedet ordner du og betaler selv.
 • Påmeldingsavgiften er 1500 kr. Dette inkluderer ett års medlemskap i Internasjonal Dugnad.
 • Du er forsikret under selve leiren (ulykke, sykdom, skade), men Internasjonal Dugnad anbefaler likevel alle å tegne egen reiseforsikring.
 • Kost og losji ordner vertsorganisasjonen, men du må ha med lommepenger for deg selv.
 • Det er vanligvis 10- 20 deltakere per leir.
 • Leirspråket er engelsk, hvis ikke noe annet er nevnt i leirbeskrivelsen.

 

 • Dersom du blir forhindret i å reise, må du melde skriftlig avbud til både ID og mottakerorganisasjon.
 • Ved avbud 3 uker før leiren starter, betaler vi tilbake halve påmeldingavgiften. Blir du syk får du samme beløp mot legeerklæring, uansett hvor sent før avreise du sier ifra.
 • Melder du avbud, vil dette skape store problemer for de som arrangerer leiren, tenk derfor nøye igjennom tidsrom og leirsted før du søker.

 • Standarden på innkvarteringen varierer, og er ofte svært enkel - alt fra telt til sovesal. Det er vanlig at leirdeltakerne selv har ansvar for matlaging og andre praktiske gjøremål.
 • Vær forberedt på å fortelle litt om Norge og ta gjerne med bilder, matoppskrifter og typiske norske matvarer.
 • Hvis du spiller gitar eller annet instrument, ta gjerne med dette.
 • Finn leirer på vår søkemotor: www.workcamps.info og fyll ut søknadsskjema.
 • Sett flere alternative leirønsker.
 • Send påmeldingen så tidlig som mulig. Da har du størst sjanse til å bli plassert på leiren du har satt som første ønske.
 • Når du sender inn søknaden må du samtidig betale medlemsavgift på 300 kr til Internasjonal Dugnad, Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo, kontonummer: 1254 62 30986 
 • Når du får tildelt plass på en leir, bekrefter du at du mottar plassen og betaler 1200 kr påmeldingsavgift for leir som dekker kost/losji, samt en ulykkesforsikring under leirperioden. Merk innbetalingen "leirpåmelding 2018".
 • Påmeldingen er bindende.
 • Sjekk at passet er gyldig og skaff visum dersom nødvendig.
 • Forsikringen under selve leirperioden gjelder arbeidsskader og ulykker. Vi anbefaler deg å tegne egen reiseforsikring som gjelder fra dagen du reiser ut til dagen du kommer tilbake.
 • Skal du på leir i Afrika, Asia eller Latin-Amerika må du sjekke hvilke vaksiner du trenger å ta.
 • Detaljert leirinformasjon, adresse, veiangivelse, oppmøtetidspunkt, konkrete arbeidsoppgaver, hva du må ha med deg etc. sendes deg ca. 4 uker før leirstart.
JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com