Internasjonal Dugnad er den norske avdelingen av Service Civil International, SCI, en verdensomspennende fredsorganisasjon som ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet, hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studieleirer.

Internasjonal Dugnad er en organisasjon som er basert på stor grad av frivillighet og dugnadsinnsats, også når det gjelder drift av organisasjonen. Vi har ca 100 faste medlemmer.

Styret for 2018

Karoline Paulen, leder
Mariann Høgevold Midbøe, nestleder
Birgitte Boldvik, kasserer
Lisbet Aasheim, styremedlem
Jorunn Anne Bush, styremedlem
Agneta Eriksson, styremedlem
Dag Gaute Gaasemyr, styremedlem
Rene Hedera, styremedlem
Liz Anette Stordahl, styremedlem 

Andre frivillige deltar etter interesse og behov for hjelp.


SCIs hovedmålsetting er å

  • bidra til å endre urettferdige sosiale og økonomiske strukturer, og dermed bidra til byggingen av en global fredskultur
  • stimulere til frivillig innsats i lokal- og verdenssamfunnet
  • skape forum for interkulturell læring, forståelse og respekt, på tvers av nasjoner og folk - og deres ulike måter å møte hverdagslige utfordringer på.
  • arbeide for en internasjonal siviltjeneste som på sikt kan erstatte militærtjeneste.

 

 

SCIs Verdigrunnlag

SCI tror at alle mennesker kan leve sammen i gjensidig respekt og at konflikter mellom nasjoner, samfunn og folk kan løses uten bruk av vold. Fredelig sameksistens anses derfor som et mål å strebe etter. 
Med fredelig sameksistens mener vi en tilstand der akutte konflikter håndteres på en konstruktiv måte, slik at lidelse og urett minimeres og gjensidig nytte maksimeres, slik at grunnleggende menneskelige rettigheter og behov i størst mulig grad blir tilgodesett.
Fred noe det må jobbes med over tid og noe vi aldri blir "ferdig" med. Det vil stadig finnes konflikter på ulike nivåer i samfunnet, og derfor er fredsbygging og fredsbyggende aktiviteter en pågående prosess, like mye som er mål vi ønsker å oppnå. 
Fred kan sies å være en type tankegang og en måte å forholde seg til omverdenen på, som kontinuerlig må fremmes på alle beslutningsnivåer, og blant alle aldre og sosiale grupperinger i samfunnet. 


SCIs visjon


SCI skal virke som en katalysator for forandring både i individet og i samfunnet. 
Det vil si forandring mot en livsstil grunnet på internasjonal solidaritet og rettferdighet, bærekraftig utvikling, enkeltmenneskets politiske engasjement på alle plan, og respekten for individet slik den kommer til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen.

Kontakt oss

 
Tlf: 40 51 27 53
(mandag og torsdag, kl.17-19)
 
Adresse:
Nordahl Bruns gate 22
0165 Oslo
(besøk etter avtale)
 
Facebook:

 

Annerledes ferie? Prøv frivillig arbeid!

     

Internasjonal Dugnad har en lang historie som strekker seg tilbake til 1939, da den første norske dugnadsleiren ble arrangert i Norge. Hvert år arrangerer Internasjonal Dugnad 2-4 leirer i Norge, samtidig som det formidles plasser for norske deltakere til leirer over hele verden. 

På en dugnadsleir jobber du i en gruppe med internasjonale deltakere. Du jobber med praktiske arbeidsoppgaver som for eksempel maling, vedlikehold, ryddearbeid, økologisk jordbruk eller sosialt arbeid med barn og/eller funksjonshemmede. I tillegg til praktisk arbeid kan leiren inneholde et studietema, for eksempel miljøvern, ikke-vold, kvinnespørsmål, eller flyktningers rettigheter.

JSN Gruve template designed by JoomlaShine.com